2024-02-25

Холбооны гишүүнээр бүртгүүлэх

  • Гишүүний бүртгэлийн мэдээлэл

    Монголын даамын холбооны гишүүн
  •  

2022 оны гишүүний татвар: 50,000 төг

Банкны мэдээлэл: Монголын даамын холбоо, Хаан банк,

Түгээх