2023-12-02

Монголын даамын холбоо, Нийслэлийн даамын холбоо болон орон нутгийн холбоодоос 2022 онд зохион байгуулах тэмцээн уралдааны хуваарь гарлаа. 2022ОНГОЛЫН ДААМЫН ХОЛБОО БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХОЛБООДУУДЫН 2022 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТЭМЦЭЭНИЙ ХУВААРЬТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ.

Түгээх