2023-10-01

1. МДХ-ны бүх гишүүдийн хурлыг 2022-04-05 өдрийн 14.00 цагт хуралдуулах

2. Улсын бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулж, Хаан банкинд данс нээх

3. Өсвөрийн УАШТ-ийг 4-р сарын 5-9ны өдрүүдэд зохин байгуулах

4. Бүх ард түмний спортын наадмын тэмцээнийг зохион байгуулах аймаг, дүүрэгт мэргэжлийн зөвлөмж, туслалцаа үзүүлэх

5. www.mondaam.mn сайтыг сэргээн ажиллуулах (Өсвөрийн УАШТ-ий удирдамжийг энэ 7 хоногт багтаан гаргаж байршуулах)

МДХ-НЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Түгээх