Дүн (Эмэгтэй)

Дүн (Эмэгтэй)

Д/Д

Нэрс Цол Байгууллага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Оноо Байр
1 Б.Түвшинзаяа СМ  СБД   0 2 0 2 1 1 0 0 2 0 0 8 9
2 Ц.Энхцэцэг СМ  ШУТИС 2   1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 14 V
3 У.Цэрэндолгор ДМ  Хэнтий 0  1   1 2 0 2 1 0 0 0 0 7 10
4 М.Одгэрэл ДМ  БЗД 2 1 1   2 1 2 1 2 2 2 2 18 I
5 Б.Мөнхцэцэг ДМ Орхон аймаг 0 0 0 0   0 0 2 0 1 0 1 4 12
6 Е.Ариунзаяа СМ  СБД 1 0 2 1 2 0 2 2 2 1 2 15 III
7 Б.Нандинцэцэг СМ  ОУЭЗБДС 1 0 0 0 2 2   2 1 2 2 2 14 IV
8 М.Хишигбаяр СМ СХД Цагдаа 2 1 1 1 0 0 0  0 2 1 1 9 8
9 Г.Амгалан СМ Голомт банк 2 1 2 0 2 0 1 2 2 2 2 16 II
10 Д.Энхтуул СМ  Дорнод 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 5 11
11 Г.Хэрлэнмөрөн СМ  БЗД 2 2 2 0 2 1 0 1 0 1 0 11 7
12 Г.Энхтуяа СМ Алтандорнод Монгол ХХК 2 1 2 0 1 0 0 1 0 2 2 11 6

 

ЭРЭГТЭЙ

Д/Д Нэрс Цол Байгууллага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Оноо Байр
1 Д.Ганболд СМ  Энэрэл 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 12 7
2 Д.Эрдэмбилиг СМ ТЭЦ-4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 7 13
3 Б.Ганзориг СМ Алдар 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 11 8
4 Д.Эрдэнэбилэг ОУИМ БЗД 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 20  I
5 Ц.Хашчулуун СМ Чингэлтэй 1 2 0 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 19  III
6 С.Даваадорж СМ Багануур 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 2 0 16 6
7 Э.Энх-Эрдэнэ СМ Налайх 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 10 10
8 О.Энхбат ДДХМ Боржин суврага ХХК 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 2 1 1 10 9
9 М.Түвшинжаргал СМ Сүхбаатар аймаг 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 9 11
10 Г.Ганжаргал ОУИМ ЭХХТ 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 20 II
11 Р.Манлай ДДХМ Масс Агентлаг 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 19 IV
12 Б.Батжаргал СМ ЦЭЦ 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 14
13 Ц.Отгонбилэг СМ Эхлэл 1 2 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 17 V
14 Ч.Дамдинсүрэн СМ БЗД 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 8 12

ЭМЭГТЭЙ