Дүн (Эрэгтэй)

Дүн (Эрэгтэй)

Д/Д Нэрс Цол Байгууллага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Оноо Байр
1 Д.Ганболд СМ  Энэрэл 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 12 7
2 Д.Эрдэмбилиг СМ ТЭЦ-4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 7 13
3 Б.Ганзориг СМ Алдар 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 11 8
4 Д.Эрдэнэбилэг ОУИМ БЗД 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 20  I
5 Ц.Хашчулуун СМ Чингэлтэй 1 2 0 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 19  III
6 С.Даваадорж СМ Багануур 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 2 0 16 6
7 Э.Энх-Эрдэнэ СМ Налайх 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 10 10
8 О.Энхбат ДДХМ Боржин суврага ХХК 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 2 1 1 10 9
9 М.Түвшинжаргал СМ Сүхбаатар аймаг 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 9 11
10 Г.Ганжаргал ОУИМ ЭХХТ 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 20 II
11 Р.Манлай ДДХМ Масс Агентлаг 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 19 IV
12 Б.Батжаргал СМ ЦЭЦ 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 14
13 Ц.Отгонбилэг СМ Эхлэл 1 2 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 17 V
14 Ч.Дамдинсүрэн СМ БЗД 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 8 12

ЭМЭГТЭЙ