Хуваарь

Тэмцээний бүртгэл

Тэмцээнд бүртгүүлэх заавар

1. Тэмцээнд насны ангилал, хүйс тохирсон хэн бүхэн бүртгэлийн хугацаа дуусахаас өмнө хэдийд ч урдчилан бүртгүүлж болно.

2. Бүртгүүлэх хугацаанд багтан тэмцээний хураамж төлсөн тоглогчийг автоматаар бүртгэнэ. Тухайн тэмцээний тоглогчийн тоо бүрдсэн тохиолдолд нэмж бүртгэхгүй. Ийм учраас яаравчлан бүртгүүлэх шаардлагатай гэдгийг албан ёсоор анхааруулж байна. Тэмцээний хураамжийн хэмжээг хуваарь дээрээс харна уу. Бүртгүүлэх буюу тэмцээний хураамж төлөх:

Банкны мэдээлэл: Голомт банк, 1102102442. Монголын даамын холбоо. (Гүйлгээний утга дээр Тэмцээний нэр, Овог нэр, Хүйс, насны ангилал, оролцох төрлөө тодорхой бичнэ үү. Мөн This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. болон 9916-4205 утсанд тодотгон мэдээлэл явуулна уу)

ТЭМЦЭЭНИЙ ХУВААРЬ ХАРАХ

ТЭМЦЭЭНД БҮРТГҮҮЛСЭН БАЙДАЛ