МОНГОЛ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН

Монголын даамын холбоо нь жил бүр Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг

  • Насанд хүрэгчид (эрэгтэй, эмэгтэй)
  • Залуучууд (U20)
  • Өсвөрийн үеийн 4 насны ангилал (U17, U14, U11, U8)

ангиллуудаар зохион байгуулж байна. Мөн дээрх тэмцээн бүр үндсэн, түргэн тоглолт, блицын төрлөөр явагдаж байна. Сүүлийн жилүүдэд 100 буудалт даамаас гадна 64 буудалт болон Турк даамын төрлөөр УАШТ зохиогдох болсон.

Насанд хүрэгчдийн УАШТ-ийг 1966 оноос эхлэн зохион байгуулж ирсэн ба эмэгтэйчүүдийн хувьд анхны тэмцээн 1989 онд зохиогджээ.

УАШТ-ИЙ МЕДАЛЬТ ТАМИРЧИД

УЛСЫН АВАРГУУД