Монголын даамын холбооны 2018 оны тэмцээний хуваарь

1. Улсын аваргын Хагас шигшээ - 1 сарын 12-14 (Эхний 3 байр-АШТ, Эхний 9 байр-УАШТ шигшээ)

ДҮН:
ЭРЭГТЭЙ, ЭМЭГТЭЙ

2. Залуучуудын УАШТ - 3 сарын 10-13 (Эхний 3 байр-АШТ)

3. Өсвөрийн УАШТ (U17, U14, U11, U8) - 3 сарын 14-19 (Насны ангилал бүрийн эхний 3 байр- АШТ)

4. УАШТ Шигшээ тэмцээн - 6 сарын 20-27

5. ЕБС-ийн багийн УАШТ - 9 сарын 14-16

6. Ахмадын УАШТ - 11 сарын 9-11

7. Холбооны цомын тэмцээн - 11 сарын 30-12 сарын 2

8. Багийн УАШТ - 12 сарын 7-9