General ranking
Place Gm Pt   Sk   SB Clr
1 B.Misheel BZD 7 13 56 102 -1
2 Ts.Chinzorig Dornogovi 7 11 60 91 -1
3 S.Enkhtuvshin 1-r sur 7 10 67 90 -1
4 B.Gantogtokh BZD 7 10 66 86 -1
5 Ts.Sarangua Zavkhan 7 9 58 61 1
6 Erdenekhuyag 2-r sur 7 9 57 65 -1
7 S.Sarantuya GSA 7 9 56 58 -1
8 B.Tsolmontuya BZD 7 9 56 55 1
9 E.Enkhbat 1-r sur 7 8 55 48 -1
10 B.Suldbaatar 2-r sur 7 8 48 38 1
11 Khuder-Erdene 5-r sur 7 7 54 45 1
12 Ts.Buyan-Ochir Delgerekh 7 7 44 39 -1
B.Byambasuren Airag 7 7 44 39 1
14 B.Tuvshinzaya 2-r sur 7 7 43 27 1
15 J.Munkh-Erdene 5-r sur 7 6 53 32 1
16 T.Ariuntungalag Airag 7 6 47 30 1
17 D.Sodbayar Khatanbulag 7 6 31 12 -1
18 E.Tuvshinjargal 7 5 50 17 -1
19 Khashtuguldur Khatanbulag 7 5 43 29 1
20 O.Unenkhuu 7 5 40 9 1
21 M.Chinguunjav 7 5 37 9 -1
22 O.Ulzii-Orshih 7 4 43 4 1
23 B.Erdenebold Khatanbulag 7 2 34 0 -1
24 U.Tsetseg-Ulzii Delgerekh 7 0 34 0 1