Хуваарь-2017

2017 оны тэмцээний хуваарь

ТЭМЦЭЭНД БҮРТГҮҮЛЭХ

  Тэмцээний нэр Эхлэх Дуусах Мэдээлэл
1 УАШТ - Хагас шигшээ 2017-01-13 2017-01-15  
2 Залуучуудын УАШТ 2017-03-10 2017-03-14 САЙТ
3 УАШТ - 64 2017-03-13 2017-03-14 САЙТ 
4 УАШТ - Турк 2017-03-14 2017-03-14 САЙТ
5 Өсвөрийн УАШТ 2017-03-24 2017-03-29 САЙТ
6 Ази тивийн АШТ (Ташкент, Узбекистан) 2017-04-15 2017-04-28 МЭДЭЭЛЭЛ 
7 УАШТ - Шигшээ 2017-05-22 2017-05-29  
8 УАШТ - Блиц 2017-05-27 2017-05-27  
9 УАШТ - Түргэн тоглолт 2017-05-28 2017-05-28  
10 Дэлхийн цом - Монгол (УБ хот) 2017-07-21 2017-07-29 САЙТ 
11 ЕБС-ийн Улсын аварга баг 2017-09-15 2017-09-18  
12 Ахмадын УАШТ 2017-11-09 2017-11-11  
13 Улсын аварга баг 2017-12-08 2017-12-10  

 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХУВААРЬ, ДҮН